10 quy định chuyển mạng giữ số Viettel chính thức, mà bạn nền biết?

Theo Bộ Thông Tin và Truyền Thông ban hành vào ngày 23/11/2017, các thuê bao sử dụng dịch vụ chuyển mạng giữ số cần đảm bảo các điều kiện chung, như là: Thông tin số thuê bảo phải đảm bảo chính xác, không vi phạm tranh chấp, khiêu nại và hợp đồng cung cấp. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn không nắm bắt rõ chính xác ý nghĩa của các điều kiện này là gì?
Vì vậy, thông tin sau đây sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết về quy định chuyển mạng giữ số Viettel.Quy định chuyển mạng giữ số

10 quy định chuyển mạng giữ số Viettel?

Theo quy định chuyển mạng giữ số, thì tất cả các chủ thuê bao thực hiện dịch vụ chuyển mạng giữ số sang nhà mạng Viettel, phải đảm bảo và đạt đủ những điều kiện quan trọng sau:

Thuê bao đang hoạt động hai chiều tại nhà mạng cũ

Thuê bao hiện tại vẫn luôn hoạt động 2 chiều, tại nhà mạng đang chuyển đi. Nếu thuê bao của bạn đang trong tình trạng:

  • Không nhận cuộc gọi.
  • Không gọi đi được do nợ cước
  • Bị các lỗi vi phạm tại nhà mạng gốc

Đều không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ chuyển mạng giữ số.

Thông tin đăng ký thuê bao chuyển mạng đảm bảo chính xác

Tất cả các thông tin chủ thuê bao với thông tin khách hàng của sim đăng ký tại nhà mạng gốc. Phải tuyệt đối trùng khớp với các thông tin, mà bạn đã đăng ký chuyển mạng giữ số sang nhà mạng Viettel.

  • Thuê bao phải là chính chủ (cá nhân hay tổ chức) và phải được giữ nguyên.
  • Các thông tin cá nhân bao gồm: Số CMND, Số ĐKKD, ngày sinh, địa chỉ… không được phép thay đổi.
  • Hình thức thuê bao: Thuê bao của bạn tại nhà mạng gốc là phải thuê bao trả trước. Vì khi chuyển sang nhà mạng Viettel sẽ không thể đổi sang trả sau và ngược lại.

Hủy dịch vụ chuyển vùng quốc tế, trước đó ít nhất 60 ngày

Vào thời điểm đăng ký chuyển sang nhà mạng Viettel, chủ thuê bao luôn chắc rằng thuê bao không đang đăng ký dịch vụ chuyển vùng quốc tế. Nếu đã có đăng ký dịch vụ này, hãy đảm bảo rằng bạn đã hủy dịch vụ trước đó, cũng ít nhất là 60 ngày.

Tổng cước nợ của thuê bao trả sau

Cá nhân muốn đăng ký chuyển thì cước nóng bắt buộc <500.000 VNĐ. Nếu khách hàng là doanh nghiệp, muốn chuyển đối với nhiều thuê bao thì tổng nợ cước không được vượt quá >500.000 VNĐ. Quy định chuyển mạng giữ số

Thuê bao nào có chung hợp đồng thì thực hiện đồng thời chuyển mạng

Nếu có nhiều thuê bao yêu cầu cùng chuyển mạng trên 1 hợp đồng. Thì các thuê bao đó phải được thực hiện cùng thời điểm, trong yêu cầu chuyển mạng giữ số sang Viettel.

Thuê bao không vi phạm các hợp đồng với nhà mạng cũ

Thuê bao đăng ký không được phép vi phạm hợp đồng hay cam kết thời gian sử dụng với các nhà mạng cũ. Không được phép có bất cứ tranh chấp nào về vi phạm pháp lý khi chuyển quyền sở hữu, cũng như là khiếu nại về vấn đề sử dụng dịch vụ nhà mạng.
Thuê bao không được lọt trong danh sách các thuê bao bị phát tán tin rác, số thuê bao bị truy tố và rao vặt trái phép.

Số lượng thuê bao chuyển mạng không vượt quá mức quy định

Trong một hợp đồng yêu cầu chuyển mạng giữ  số:
– Đối với thuê bao cá nhân: không được phép đăng ký >3 thuê bao
– Đối với doanh nghiệp: không được >100 số thuê bao.

Thuê bao có thời gian chuyển mạng gần nhất tối thiểu: 90 ngày

Khi bạn đã chuyển mạng thành công, bắt buộc các chủ thuê bao phải sử dụng các dịch vụ mạng của nhà mạng mới chuyển đến ít nhất là 90 ngày. Sau 90 ngày đó, mới có thể thực hiện dịch vụ chuyển sang nhà mạng khác nếu muốn.

Với 10 quy định chuyển mạng giữ số Viettel chính thức từ do Bộ TT&TT ban hành, sẽ giúp các khách hàng đang sử dụng dịch vụ chuyển mạng giữ số nắm được những thông tin chính xác, và có thể thực hiện dịch vụ thành công nhất!