Home Kinh doanh Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Tỷ giá USD hôm nay . Đồng USD hôm nay quy đổi ra tiền Việt Nam có giá trị như thế nào? Xem thêm: Tỷ giá Euro hôm nay Đẹp và khỏe cập nhật tỷ giá tại các ngân hàng khác nhau như: Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank, tỷ giá ngoại tệ Argibank, tỷ giá ngoại tệ ACB,... Giá ngoại tệ hôm nay, đặc biệt là tỷ giá mua bán VND/USD (vàocuối ngày) niêm yết trên website của ngân hàng thương mại diễn biến theo xu hướng giảm, từ mức 23.300/23.390 VND/USD trong hai ngày đầu tuần xuống dần các mức 23.295/23.385 VND/USD ngày tiếp theo, và mức 23.275/23.365 VND/USD trong hai ngày cuối tuần (giảm 10 VND/USD cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày làm việc cuối tuần trước 23/11/2018).