Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Văn trường THPT Hồng Quang – Hải Dương lần 1

Mới đây, trường THPT Hồng Quang, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kì thi thử THPT lần 1 cho học sinh khối lớp 12. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi ôn luyện thi THPT của nhà trường.

Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Văn trường THPT Hồng Quang – Hải Dương lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Văn trường THPT Hồng Quang – tỉnh Hải Dương lần 1 .

Phần Đọc hiểu

Thông qua trích đoạn Những viên ngọc quý và công việc của người đẽo ngọc của tác giả Nguyễn Kim Sơn, thí sinh thể hiện khả năng đọc hiểu thông qua việc thực hiện các yêu cầu:

  • Đoạn trích bàn về vấn đề gì?;
  • Theo tác giả, tại sao con người lại cần phải có chí lớn;
  • Anh/chị hiểu thế nào về ý kiến: “Chí lớn giúp người ta đón nhận thành công thành công và thất bại một cách đúng đắn nhất
  • Anh/chị có đồng ý với quan điểm: ” …” hay không? tại sao?

Phần Làm văn

Câu 1: Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về sự cần thiết phải lập trí của thế hệ trẻ, đặc biệt là những học sinh cuối cấp.

Câu 2: “Nghệ thuật biểu hiện trong thơ Tố Hữu mang tính dân tộc rất đậm đà”, anh/chị hãy làm sáng tỏ thông qua phân tích hai đoạn thơ đề cho.

Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Văn trường THPT Hồng Quang - Hải Dương lần 1 - Trang 1
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Văn trường THPT Hồng Quang – Hải Dương lần 1 – Trang 1
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Văn trường THPT Hồng Quang - Hải Dương lần 1 - Trang 2
Chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Văn trường THPT Hồng Quang – Hải Dương lần 1 – Trang 2