Chứng chỉ chứng khoán học ở TPHCM do UBCK Trung tâm NCKH và ĐT Chứng khoán có thời hạn bao lâu ?

Khóa học thi lấy chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Theo Quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp gồm các loại sau:

1. Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;

2. Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;

3. Chứng chỉ hành nghề quản lỹ quỹ.

Để nhận được chứng chỉ hành nghề do UBCKNN cấp, các học viên cần tham gia các chương trình đào tạo và thi cấp chứng chỉ chuyên môn do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.

Bảng 1: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán quy định tại quyết định 15/2008/QĐ-BTC

Chức danh người hành nghề kinh doanh chứng khoán

Các chứng chỉ cần có

Các loại chứng chỉ chuyên môn

Môi giới chứng khoán (1); (2);(3) và (4) (1) Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

(2) Luật áp dụng trong ngành chứng khoán

(3) Phân tích và đầu tư chứng khoán

(4) Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán

(5) Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

(6) Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán

(7) Quản lý quỹ, tài sản và rủi

Phân tích tài chính (1); (2); (3): (4); (5) và (6) Quản lý Quỹ (1); (2); (3): (4); (5); (6) và (7)

 

(Lưu ý: chứng chỉ hành nghề với chứng chỉ chuyên môn là khác nhau, chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán là điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề)

Bảng 2: Các khóa học tại Trung tâm NC&ĐTCK:

TT

TÊN KHÓA HỌC

TRỤ SỞ HN

CHI NHÁNH TP. HCM

GHI CHÚ

1

Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.500.000đ

1.500.000đ

2

Luật áp dụng trong ngành chứng khoán

1.200.000đ

1.200.000đ

3

Phân tích đầu tư chứng khoán

1.600.000đ

1.600.000đ

4

Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán

1.000.000đ

1.000.000đ

5

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

900.000

900.000

6

Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán

900.000

900.000

7

Quản lý quỹ và tài sản

1.600.000

1.600.000

8

Chứng khoán và thị trường chứng khoán phái sinh

2.200.000đ

2.200.000đ

9

Quản trị công ty

1.500.000đ

1.500.000đ


Đăng ký nhập học: Tại phòng Đào tạo

Đăng ký nhập học môn Quản trị công ty tại  Phòng  Quản trị công ty Điện thoại: (04) 35537065 * Fax: (04) 35535869

Thời gian học: Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, Trung tâm mở các lớp học vào tất cả các buổi trong ngày, trong tuần.

BUỔI SÁNG: TỪ 8H00 ĐẾN 11H00

BUỔI CHIỀU: TỪ 14H00 ĐẾN 17H00

BUỔI TỐI: TỪ 18H00 ĐẾN 21H00

THỜI GIAN TRUNG BÌNH HOÀN THÀNH MỖI KHÓA HỌC LÀ 1THÁNG/LỚP, TUẦN HỌC 03 BUỔI.

* Hướng dẫn thủ tục nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản

(dành cho Học viên đăng ký học tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán)

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán

Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số tài khoản: 114 0000 15374

Tại: Ngân hàng Công thương chi nhánh Thanh Xuân

Nội dung chuyển khoản: Công ty/ Học viên…….nộp học phí lớp ………….. khóa học ngày….., ĐT liên lạc…….

Các cá nhân/đơn vị đã nộp tiền/chuyển khoản có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính đề nghị đến Phòng Kế toán – Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán lấy hóa đơn chậm nhất là ngày 05 của tháng kế tiếp (tính theo ngày làm việc hành chính).

Những khoản tiền đã lấy hóa đơn sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán có thời hạn bao lâu ?

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

Bạn lưu ý nhé