Chứng khoán trực tuyến thế giới, thị trường CK Mỹ, Dow Jones, New York, Châu Á

Bảng giá chứng khoán trực tuyến thế giới trực tuyến

Bảng giá chứng khoán thế giới trực tuyến 1

Bảng giá chứng khoán thế giới trực tuyến 2

Bảng giá chứng khoán thế giới trực tuyến 3

Bảng giá chứng khoán thế giới trực tuyến 4

Chỉ số chứng khoán thế giới trực tuyến

AU200 Index chứng khoán Úc

DE30 Chỉ số chứng khoán Đức (30)

DJI Dow Jones Industrial Average (30), Chỉ số chứng khoán

EU50 Euro Stocks 50 Index

FR40 Chỉ số chứng khoán Pháp(40)

GB100 Chỉ số chứng khoán Anh

HK50 Index chứng khoán Hong Kong

Nd100 Nasdaq (100), Chỉ số chứng khoán

NIKKEI Nikkei (225), Chỉ số chứng khoán

SP500 Standard & Poor’s (500), Chỉ số chứng khoán

USDIDX Chỉ số đồng đô la Mỹ

Xem chỉ số chứng khoán trực tuyến thế giới

Xem chỉ số chứng khoán thế giới trực tuyến
Xem chỉ số chứng khoán thế giới trực tuyến

Tìm hiểu thị trường chứng khoán Mỹ

Hiện nay một số thước đo hoạt đông chứng khoán của Mỹ đã đươc phổ biến rông rải trên báo chí và TV. Thước đo cổ nhất và nổi tiếng nhất là chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones; và chỉ số mới nhất và đang ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng ngày nay là chỉ số tổng hợp NASDAQ.

Một số chỉ số hữu ích khác được phổ biến trong các phương tiện truyền thông là chỉ số Standard and Poor (S&P), chỉ số Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), chỉ số thị trường chứng khoán Amex, chỉ số Wilshire 5000, chỉ số Value Line, chỉ số Advance/Decline, và chỉ số New High/New Low.

Một chỉ số khác không được phổ biến lắm nhưng rất hữu dụng là Chỉ số Tổng Thu nhập của kết quả đầu tư chứng khoán, giúp đánh giá tổng hiệu quả sinh hoạt tạo ra của cải của thị trường chứng khoán. Nếu muốn đánh giá hoạt động của một thị trường, chúng ta sẽ cần một loại các công cụ thống kê để đo lường hoạt động của nó.

Có 3 phương pháp chủ yếu để xây dựng chỉ số chứng khoán: phương pháp đánh giá trung bình cộng toán học, tưc là dựa trên giá trị cổ phần dùng toán cộng, phương pháp thứ hai dùng chỉ số trung bình dựa trên giá trị mức vốn trên thị trường và phương pháp thứ ba dùng kiểu đầu tư đa dạng bình đẳng, bất chấp mức giá của mổi công cụ đầu tư hiện hữu trên thị trường.

Chỉ số Dow Jones là chỉ số trung bình cộng toán học. Chỉ số NASDAQ, chỉ số S&P, chỉ số NYSE, chỉ số Wilshire 5000 là những chỉ số có chú ý đến mức giá vốn trên thị trường của mổi công cụ thành phần của chỉ số.

Chỉ số Value Line là một loại chỉ số khác: đó là một trung bình hình học không tính đến vốn của tất cả cổ phiếu phổ biến mà tập đoàn điều tra và tư vấn đầu tư, Value Line, nghiên cứu và đánh giá.

Theo một nghiên cứu về giá những cổ phiếu phổ biến mà Đại học Chicago tiến hành trong những năm 1960, những loại chỉ số thị trường biểu hiệu cho công cuộc đầu tư bình đẳng không tính đến mức vốn, dựa trên giá cổ phiếu hàng tháng và thu nhập đầu tư của tất cả các loại cổ phiếu NYSE niêm yết từ năm 1926 cũng giành được sự tin tưởng trong giới tài chính. Sau đó, Viện Nghiên cứu Toán Kinh tế đã thường xuyên công bố chỉ số tổng thu nhập cho thị trường NYSE và thị trường Amex trong tạp chí Market Logic của họ.

Chỉ số tổng thu nhập có một bản chất khác biệt những chỉ số khác ở chỗ chúng bao gồm cả biến động của giá cổ phần cùng với tiền lời cổ phần và những hình thức phân phối khác thu nhập được trong thời gian đầu tư: chúng không những diễn tả thay đổi giá cả của các cổ phần, mà còn thống kê tất cả các nguồn thu nhập khác đựơc hưởng thụ trong thời gian của cuộc đầu tư.

Bảng giá chứng khoán New York

Sàn giao dịch chứng khoán New York hay còn được nhiều người nhắc đến với cái tên “Big Board” được đặt tại thành phố New York (Mỹ), là sở hữu của NYSE.

Tính theo giá trị giao dịch, sàn chứng khoán New York đứng đầu thế giới, tính theo số công ty niêm yết thì xếp ở vị trí thứ hai.

Bảng chứng khoán Châu Á

Bảng chứng khoán Châu Á 1
Bảng chứng khoán Châu Á

Bảng chứng khoán Châu Á 2

Bảng chứng khoán Châu Á 3