Có mấy loại ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam hiện nay có mấy loại ngân hàng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, để biết được sự tồn tai của các loại ngân hàng ở nước ta hiện nay, trước hết bạn cần phải hiểu ngân hàng là gì? Ngân hàng là một tổ chức tài chính, trong quá trình hoạt động, kết nối giữa khách hàng có thâm hụt vốn và khách hàng có thặng dư vốn.

Có mấy loại ngân hàng nhà nước Việt Nam?

Ngân hàng nhà nước là một cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Hiện nay có mấy loại ngân hàng nhà nước?

+ Ngân hàng thương mại quốc doanh. Là ngân hàng thương mại được mở bằng 100% nguồn vốn từ ngân sách của nhà nước. Hiện nay để nâng cao tính hội nhập kinh thế và thu hút nguồn vốn thì các ngân hàng thương mại Quốc doanh bắt đầu ban hành nhiều hình thức như: Phát hành trái phiếu, cổ phần hóa ngân hàng nhằm nâng cao nguồn vốn ban đầu.

+ Ngân hàng chính sách. Là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Chính phủ Việt Nam đảm bảo khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng. Đồng thời ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác.

+ Ngân hàng thương mại cổ phần. Là ngân hàng được thành lập dưới sự góp vốn của hai hay nhiều cá nhân hoặc công ty theo cổ phần. Trong đó nguồn vốn nhà nước chiếm hơn 50% cổ phần của ngân hàng đó.

Ở Việt Nam hiện nay có mấy loại ngân hàng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, để biết được sự tồn tai của các loại ngân hàng ở nước ta hiện nay, trước hết bạn cần phải hiểu ngân hàng là gì? Ngân hàng là một tổ chức tài chính, trong quá trình hoạt động, kết nối giữa khách hàng có thâm hụt vốn và khách hàng có thặng dư vốn.

Có mấy loại ngân hàng? Vai trò của ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế đất nước

Cùng với việc tìm hiểu có mấy loại ngân hàng, biết được vai trò của ngân hàng đối với nền kinh tế cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vai trò đó cụ thể như sau:

+ Đối với cá nhân, tổ chức. Ngân hàng nhận tiền của họ thông qua thanh toán không dùng tiền mặt mở tại Ngân hàng hoặc Ngân hàng nhận giữ hộ các tài sản quý, các giấy tờ có giá… nhờ vậy mà tiết kiệm được các chi phí cất giữ, bảo quản tiền tệ.

+ Đối  với sản xuất. Các doanh nghiệp các tổ chức kinh tế và các cá nhân có điều kiện để mở rộng sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả kinh tế, thúc đẩy quá trình tái sản xuất phát triển.

+ Đối với nhà nước. Ngân hàng là công cụ trực tiếp của Nhà nước để thức hiện các chính sách tiền tệ, tín dụng và thanh toán.