Đất nông nghiệp khác là gì?

131

Đất nông nghiệp là một khái niệm không quá xa lạ với những ai chuyên về lĩnh vực nông trồng nông sản. Thế nhưng hôm nay mình cũng muốn giới thiệu với các bạn luôn về định nghĩa này.

Đất nông nghiệp khác là gì?

Đất nông nghiệp được hiểu như là tên gọi của một mãnh đất mà ở đó công dụng chính của mảnh đất là được sử dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Ví dụ bạn nghe nói ở quên bạn nhà nước quy hoạch một khu đất để chuẩn bị mở trại trồng cà chua. Vậy cái mảnh đất nó là được gọi là đất nông nghiệp đất. Bất cứ mảnh đất nào được sử dụng để đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp thì đều được gọi là đất nông nghiệp cả.

 • Nhập khẩu ủy thác là gì? Tầm quan trọng như thế nào?

 • Đất nông nghiệp khác là gì?

  Đất nông nghiệp bao gồm:

  • đất sản xuất nông nghiệp
  • Đất trồng cây lâu năm;
  • đất lâm nghiệp
  • Đất rừng đặc dụng;
  • Đất rừng phòng hộ;
  • đất nuôi trồng thuỷ sản
  • đất làm muối
  • đất nông nghiệp khác
  • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

  Căn cứ theo điều 10 Luật đất đai 2013, Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

  Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

   

  Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;


  Bạn đang đọc bài viết Đất nông nghiệp khác là gì? tại chuyên mục Xem tin bất động sản, trên website Tin Tức hôm nay mới nhất.

 • Nhập khẩu ủy thác là gì? Tầm quan trọng như thế nào?