Đề thi địa thpt quốc gia 2018 của 4 trường điểm của tỉnh Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý – Trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Các bạn có ý kiến về đề thi: Vui lòng liên hệ

CÁN BỘ, SỐ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

Cán bộ tiếp nhận thông tin Số điện thoại tiếp nhận thông tin Email tiếp nhận thông tin
Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
Phan Văn Quánh Thạc sỹ Toán học Hiệu trưởng 0983.852.848 [email protected]
Hoàng Văn Tài Thạc sỹ Toán học Phó Hiệu trưởng 0915.189.580

 

– Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý – Trường THPT Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường THPT Xuân Hòa được thành lập ngày 04/3/1987 theo quyết định số 847/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Năm học đầu tiên số cán bộ giáo viên do trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 đảm nhiệm. Năm thứ 2 trường  có 5 cán bộ giáo viên. Năm thứ 3 trường có 10 cán bộ giáo viên và cho đến nay, năm học 2012 – 2013 nhà trường đã có 63 cán bộ giáo viên trong đó Ban giám hiệu 03 đ/c; giáo viên 57 và nhân viên hành chính là 04 đ/c.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý – Trường THPT Đồng Đậu, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mọi ý kiến đống góp cho đề thi này, các bạn liên hệ thầy hiệu trưởng

CÁN BỘ, SỐ ĐIỆN THOẠI, HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN

Cán bộ tiếp nhận thông tin Số điện thoại tiếp nhận thông tin Email tiếp nhận thông tin
Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
TRẦN XUÂN HÒA Thạc sỹ Toán học Hiệu trưởng 0976 378 739 [email protected]
NGUYỄN ĐỨC THỤ Thạc sỹ Vật lý Phó Hiệu trưởng 0985 320 784

– Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Địa lý – Trường THPT Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.