Đề thi thpt quốc gia 2017 môn Vật Lý – tài liệu ôn tập thi đại học

Đề thi thpt quốc gia 2017 môn Vật Lý

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2019 môn vật lý có 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.
Đề minh họa môn Vật Lý chủ yếu thuộc chương trình lớp 12. Xem chi tiết đề minh họa thi THPT Quốc gia 2019 môn Vật Lý từ bộ GD-ĐT.

Đáp án Đề thi thpt quốc gia 2017 môn Vật Lý Mã đề 201

1. D 2. B 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. B
9. A 10. B 11. C 12. B 13. A 14. C 15. C 16. B
17. C 18. C 19. B 20. C 21. B 22. B 23. A 24. A
25. C 26. B 27. B 28. B 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. C 35. A 36. B 37. B 38. C 39. A 40. C