Giá 1 đồng Singapore đổi ra bằng bao nhiêu tiền Việt Nam Đồng?

Ngoại tệ trong nước hôm nay đang có nhiều biến động và được nhiều quan tâm được biệt đối với đồng ngoại tệ Singapore đang tăng nhẹ, cụ thể dược thể hiện trong bài viết sao đây:

1 đồng Singapore đổi ra bằng bao nhiêu tiền Việt Nam Đồng?

SGD = 16.634.435 VND (Một đô la Singapore bằng mười sáu sáu trăm ba mươi tư Việt Nam đồng)

10 SGD = 167.155.344 VND (Mười đô la Singapore bằng một trăm năm mươi năm nghìn Việt Nam đồng)

100 SGD = 1.670.599.25 VND (Một trăm đô la Singapore bằng một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn không trăm năm chín nghìn Việt Nam đồng)

1000 SGD = 16.724.342 VND (Một nghìn đô la Singapore bằng mười sáu triệu bảy trăm linh năm nghìn chín chín hai nghìn Việt Nam đồng)

triệu SGD = 16.705.992.500 VND (Một triệu đô la Singapore bằng mười sáu tỷ bảy trăm linh năm triệu chín trăm chín hai nghìn Việt Nam đồng).

Giá 1 đồng Singapore đổi ra bằng bao nhiêu tiền Việt Nam Đồng?

Bảng tý giá Singapore sang tiền Việt Nam Đồng

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô La Mỹ 23,157 23,177 23,297 23,297
JPY Yên Nhật 211.54 212.73 218.75 218.75
AUD Đô la Úc 15,449 15,680 16,183 16,183
CAD Đô la Canada 17,125 17,325 17,826 17,826
GBP Bảng Anh 28,280 28,582 29,186 29,186
CHF France Thụy Sỹ 23,003 23,219 23,721 23,721
SGD Đô la Singapore 16,573 16,725 17,126 17,126
EUR Euro 25,127 25,421 26,123 26,123
CNY Nhân dân Tệ 3,214 3,350 3,350
HKD Đô la Hồng Kông 2,839 3,040 3,040
THB Bạt Thái Lan 730.00 735.00 785.00 785.00
MYR Renggit Malaysia 5,486 5,639 5,639
KRW Won Hàn Quốc 23.00 23.00