Giấy phép xây dựng tạm là gì? thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

96

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết về giấy phép xây dựng tạm và những trường hợp cũng như thủ tục cấp giấy xây dựng tam như thế nào sẽ được chia sẻ chi tiết trong bài viết này:

Giấy phép xây dựng tạm là gì? thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

Giấy phép xây dựng tạm là gì?

GIấy phép xây dựng tạm là khái niệm được hiểu là việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại điều 94, Luật Xây dựng năm 2014 đối với phần đất nằm trong quy hoạch hoặc thuộc diện bị thu hồi đất. Chủ đầu tư phải cam kết tháo dỡ công trình khi bị thu hồi.

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

– Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

 • Đặc khu hành chính là gì?
 • Đất liền kề là gì? Hiểu như thế nào về lĩnh vực bất động sản
 • Bất động sản là gì? Tại sao gọi là bất động sản
 • Lập vi bằng thừa phát lại là gì?
 • Sàn giao dịch bất động sản là gì?

 • – Bước 2: Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận, kiểm tra và cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

  – Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

  Khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

  Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

  Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

  – Bước 4:

  + Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựngcó thời hạn, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

  + Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp Giấy phép xây dựngcó thời hạn.

  – Bước 5: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân quận, huyện phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

  Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn trong thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân quận, huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

  – Bước 6: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.


  Bạn đang đọc bài viết Giấy phép xây dựng tạm là gì? thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm tại chuyên mục Tin bất động sản, trên website Tin Tức hôm nay mới nhất.

 • Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là gì? giảm tỷ lệ này có đáng lo?
 • Lập vi bằng thừa phát lại là gì?
 • Tài sản chung của vợ chồng là gì? Qui định chung
 • Đất liền kề là gì? Hiểu như thế nào về lĩnh vực bất động sản
 • Bất động sản là gì? Tại sao gọi là bất động sản
 • Tách thửa là gì? Qui đinh tách thửa như thế nào?
 • Bất động sản là gì? Tìm hiểu về thông tin bất động sản
 • Giàu là gì? tài sản bao nhiêu là giàu?
 • Sàn giao dịch bất động sản là gì?
 • Đặc khu hành chính là gì?