Hợp thức hóa nhà đất là gì?

Lúc bạn đi làm giấy tờ nhà đất nhân viên kiểm soát tại quận, huyện hay yêu cầu bạn nộp bản hợp thức hóa nhà đất. Vậy hợp thức hóa nhà đất là gì? Nó có tầm quan trọng như thế nào trong lĩnh vực bất động sản.

Hợp thức hóa nhà đất là gì?

Hợp thức hóa nhà đất được hiểu như là một loại giấy tờ hay bản công nhận quyền sử dụng đất của gia chủ còn được gọi là quyền sử dụng đất. Đối với mỗi chúng ta việc sở hữu một căn nhà là điều mơ ước. Hàng ngày phải đi làm vất vả đầu tắt mặt tối để kiếm tiền cũng chỉ để mua lấy cho mình một căn nhà riêng để có cái sống sinh và làm ăn.

Căn nhà mà chúng ta sau khi mua sẽ được chúng ta đứng tên sở hữu cho nên bạn cần làm thủ tục hợp thức hóa nhà đất để chứng mình quyền sở hữu của mình trước pháp luật về căn nhà đó. Nếu bạn không mua nhà mà tự xây dựng thì cũng phải làm hợp thức hóa nhà đất như thông thường.

Hợp thức hóa nhà đất là gì?

Các hồ sơ hợp thức hóa nhà đất cần những gì?

Đơn đề nghị cấp theo mẫu về cấp giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận vào đơn, kèm theo phiếu lấy ý kiến khu dân cư với các nội dung:

– Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

– Xác nhận về nguồn gốc của thửa đất, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

– Xác minh thực địa (trong trường hợp cần thiết) về sự phù hợp quy họach xây dựng theo Giấy phép xây dựng; Đối với trường hợp xây dựng sai phép phải lập Biên bản kiểm tra hiện trạng thể hiện rõ nội dung sai phép; Trường hợp vi phạm khoản 3, Điều 15 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng thì đề xuất, xử lý theo thẩm quyền.

– Bản án của tòa án, biên bản thi hành án, quyết định thi hành án của cơ quan thẩm quyền, quyết định các cấp (nếu có).

b. Một trong các loại giấy tờ theo Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai;( nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao ).

Các giấy tờ về thuế

c. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật ( nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao ) bao gồm:
+ 02 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu 01/LPTB – nếu có).
+ 02 Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01-05/TSDĐ- nếu có).
+ 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 11/TK-TNCN- nếu có).
+ 02 bản giấy tờ khác có liên quan việc miễn giảm nộp tiền sử dụng (nếu có).
+ 02 Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).
d. Bản vẽ Sơ đồ nhà, đất (đã được kiểm tra nội nghiệp);

e. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của bạn ( bản sao )

Thủ tục tiến hành như thế nào?

Quy trình hợp thức hóa nhà đất từ A –> Z

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ hợp thức hóa nhà đất làm QSDĐ

Hộ gia đình, cá nhân khi có nhu cầu thì nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường thị trấn, sau đó hồ sơ sẽ được chuyển lên UBND cấp huyện.

Bước 2: Kiểm tra và viết phếu hẹn trả kết quả

Bộ phận có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp thức hóa nhà đất tại UBND huyện tiếp nhận và kiểm tra sau đó viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 3: Tiếp tục chuyển hồ sơ

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, thủ tục hợp thức hóa nhà đất xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại UBND xã, phường liên quan sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có chứng năng liên quan nơi có đất.

Bước 4: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thực hiện thẩm định hồ sơ, xác minh thực địa;

Cơ quan UBND xã, thị trấn phải xác nhận vào hồ sơ hợp thức hóa nhà đất xin sổ hồng về tình trạng của thửa đất.

Khi hồ sơ đã đủ điều kiện thì viết Giấy chứng nhận gửi kèm hồ sơ xin hợp thức hóa nhà đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và sau đó trình chủ tịch UBND huyện ký giấy chứng nhận.

Bước 5: Kiểm tra và đáng giá hồ sơ hợp thức hóa nhà đất xin cấp QSDĐ

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin hợp thức hóa nhà đất, đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử đất hoặc ý kiến cụ thể với trường hợp không đủ điều kiện;

Bước 6: Trả hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất sẽ tiến hành chuyển kết quả cho bộ phận trả hồ sơ hoặc chuyển đến UbND xã để trả cho người sử dụng đất.

Thời gian cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Thời hạn tối đa tại cơ quan thẩm quyền là 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Điều kiện để làm được thủ tục hợp thức hóa nhà đất

Điều 20 của luật đất đai 2013 quy định về việc cấp sổ đỏ, sổ hồng cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nhưng không vi phạm luật đất đai.

Việc cấp sổ hồng cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau: