Kéo dài thêm thời gian nghị án và tuyên án trong vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên?

Vụ ly hôn của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên, chưa nguôi ngoa, vẫn đang còn trong tình trạng “dầu sôi lửa bỏng”. Vụ ly hôn này lại kéo dài thêm thời gian nghị án và tuyên án, dẫn đến tình trạng của vụ ly hôn ngày càng gay gắt hơn.

Tại sao vụ án ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên được công khai?

Tại Điều 15 BLTTDS năm 2015 đã nhấn mạnh nguyên tắc xét xử kịp thời và công bằng. Đồng thời, nguyên tắc xét xử kịp thời của Tòa án phải trong thời hạn do Bộ luật này quy định.

Kéo dài thời gian tuyên án vụ ly hôn Trung Nguyên

Việc Toà án tiến hành xét xử công khai góp phần đảm bảo rằng hoạt động xét xử của Toà án nhân dân là thể hiện sự dân chủ và phản ánh giá trị của cộng đồng để tạo niềm tin cho người dân rằng trình tự cũng như kết quả của việc tố tụng là công bằng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì Tòa án vẫn có thể tiến hành xét xử kín trong các trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của đương sự theo yêu câu chính đáng của họ (quy định tại khoản 2 Điều 15 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015).

Xêm thêm chi tiết: https://vietnammoi.vn/tai-sao-vu-ly-hon-cua-vo-chong-vua-ca-phe-trung-nguyen-duoc-xet-xu-cong-khai-175624.htm