Một số đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh tổng hợp năm (2017,2018)

Cấu Trúc Đề Thi Môn Tiếng Anh 2019 Là Gì ? Những dạng câu hỏi thường ra?

Cấu trúc ra đề thi:

– Hình thức thi: Bao gồm 50 câu trắc nghiệm làm trong thời gian 60 phút.

– Cấu trúc đề thi: Gồm 35 câu ở mức độ dễ – trung bình khá, 15 câu ở mức độ khó – nâng cao, đề thi dự kiến có mức độ phân hóa học sinh khá rõ rệt.

Các dạng bài sẽ có trong đề thi Tiếng Anh THPT:

– Dạng bài viết lại câu
– Dạng bài ngữ âm, trọng âm
– Dạng bài tìm lỗi sai trong câu
– Dạng bài điền từ vào chỗ trống
– Dạng bài đọc hiểu bài khóa
– Dạng bài tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa
– Dạng bài về chọn câu giao tiếp đúng
– Dạng bài điền từ còn thiếu vào đoạn văn.

Những kiến thức cần chuẩn Bị Những Gì Cho Môn Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2019?

– Cần hiểu hình thức ra đề như thế nào, nắm bắt những mãng kiến thức ra đề để có những phương pháp phù hợp cho việc ôn thi.
– Những kiến thức cơ bản cần nắm vững:

+ Cần nắm vững nội dung cơ bản trong sách giao khoa đặc biệt lớp 12 bao gồm: từ vựng, ngữ pháp, nên tắt và hệ thống chúng lại bằng các sơ đồ cho dể nhớ.

+ Trau dồi thêm vốn từ vựng đa dạng về chủ đề chứ không nên tập trung vào một phần nội dung cụ thể, bên cạnh đó cũng cần mở rộng các kiến thức bên ngoài, các kiến thức nâng cao hơn.

Một số đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh đề tổng hợp

Một số đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh 1

Một số đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh 2

Một số đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh 2

Một số đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh 3

Một số đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh 4

 

Một số đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh 5

Đáp án mã đề 413 môn Tiếng Anh

Một số đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh 6

Tổng hợp đề Thi THPT môn tiếng Anh:

Đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2018 mã đề 419 – tài liệu ôn thi quốc gia

Đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2017 mã đề 401- Tài liệu ôn thi đại học

Đề thi tiếng anh thpt quốc gia mã đề 422

depkhoe.vn tổng hợp