Quy định về tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà mới nhất

Chất lượng không khí trong nhà là gì?

Xem thêm: 

Các quy định về tiêu chuẩn chất lượng không khí khu vực sản xuất

Chất lượng không khí trong nhà (IAQ) là chất lượng không khí bên trong và xung quanh của các tòa nhà và công trình kiến trúc, đặc biệt là chất lượng này nó liên quan đến sức khỏe và sự thoải mái của con người đang sống trong tòa nhà đó.Tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà

Chất lượng không khí bên trong nhà, bị ảnh hưởng bởi:

  • Các chất khí: Cacbon mônôxít, radon, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
  • Các loại hạt tồn tại trong không khí
  • Các chất gây ô nhiễm vi sinh (vi khuẩn hay mốc)
  • Hặc bởi các tác nhân có liên quan về các mặt khối lượng hay năng lượng, có dấu hiệu gây bệnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Biện pháp giữ gìn không khí sạch trong tòa nhà:

  • Thường xuyên kiểm soát nguồn không khí bằng máy đo chất lượng không khí
  • Nên lọc và sử dụng hệ thống thông gió
  • Nên để cây xanh trong nhà và trong phòng

Ba phương pháp trên có thể làm giảm bớt các chất gây ô nhiễm, ngoài ra tăng chất lượng không khí bên trong các tòa nhà. Tuy nhiên, đối với nhà ở chúng ta có thể cải thiện chỉ số chất lượng không khí bằng cách làm sạch toàn bộ các loại thảm. Bởi vì, các loại thảm và giẻ các loại trong gia đình, nó có tác dụng tương tự như tấm lọc khí. Cho nên cần phải làm sạch thường xuyên.

Tiêu chuẩn chất lượng không khí trong nhà

Tiêu chuẩn chất lượng không khí sạch trong phòng hay trong phòng, thường là tiêu chuẩn về độ bụi TCVN 8664-1:2011, tiêu chuẩn này quy định về khối lượng bụi có trong không khí, được tính theo đơn vị thể tích.

Bụi được phân chia thành nhiều loại kích cỡ, tiêu chuẩn chất lượng không khí trong phòng cũng được đánh giá dựa theo số lượng bụi, có kích thước trên 0,5 micromet trong 1 khối không khí. Theo đó, nồng độ bụi từ 0,5 cho phép ở mức ISO 5, 6, 7, 8, 9 lần lượt là 3520, 35200, 352000, 3520000, 35200000.

Nắm bắt được tiêu chuẩn  chất lượng không khí sạch trong nhà, các bạn sẽ có thêm một thước đo mới để điều chỉnh lại không khí ổn định cho cuộc sống của gia đình. Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, từ trong nhà đến ngoài đường phố để có bầu không khí thở trong lành.