sàn giao dịch chứng khoán HCM với phương thức giao dịch hiện nay

Sàn gia dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh là hình thức thông qua các trai phiếu của chính phủ mới được ban hành, nó có chức năng như một thị trường thứ cấp cho một số phát hành trái phiếu hiện hữu. Giá trị tất cả các chứng khoán giao dịch niên yết Trung Tâm đơn vị tiền tệ là: Việt Nam đồng

Thị trường Chứng khoán nhà nước (SSC), được thành vòa những năm 1996, trong việc chiu trách nhiệm đối với nguồn vốn, cấp giấy phép niên yết chứng khoán trong các hoạt động kinh doanh cho các công ty, Để được niêm yết, một công ty phải có lãi hai năm liên tục, có vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng và có ít nhất 50 cổ đông ngoài công ty, nắm giữ ít nhất là 20% cổ phiếu.

Hiện nay các công ty liên doanh với nước ngoài đủ điều kiện niên yết trên các sàn, các công ty nào phải được tập hợp thành công ty cổ phần. Các công ty muốn được niêm yết thì phải được một công ty kiểm toán độc lập, được chấp thuận thực hiện kiểm toán và công khai báo cái tài chính cũng như bản cáo bạch bốn lần theo bốn quý trong năm.

Cơ chế giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là một hệ thống đặt – khớp lệnh tự động. “Năng lực của hệ thống là 300.000 lệnh mỗi ngày. Giá chứng khoán giao dịch bị giới hạn biên độ thay đổi hàng ngày là cộng-trừ 5% so với giá đóng cửa ngày hôm trước. Riêng trong ngày niêm yết đầu tiên của một cổ phiếu, chỉ thực hiện một đợt khớp lệnh, giá giao dịch được thực hiện với biên độ cộng-trừ 20%”.

Việc thanh toán được thực hiện tập trung qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), một ngân hàng thương mại quốc doanh. Nhiều ngân hàng nội địa và công ty chứng khoán được phép nhận lưu ký chứng khoán, còn Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Ngân hàng Hồng Kông-Thượng Hải (HSBC) và ngân hàng Deutsche Bank được nhận lưu ký của khách hàng nước ngoài. Việc lưu ký cũng thực hiện tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, một cơ quan trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phương thức giao dịch cổ phiếu hiện nay sàn chứng khoán TpHCM

Theo quy định từ mệnh giá cổ phiếu được thống nhất là 10,000 đồng, trái phiếu là 100,000 đồng. Giao dịch được thực hiền vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6.iao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ có ba đợt khớp lệnh từ 8 h 20 đến 10 h 30, một đợt giao dịch thỏa thuận từ 10 h 30 đến 11 h; giao dịch trái phiếu là giao dịch thỏa thuận, từ 8 h 20 đến 11 h.

  • Đợt 1: Từ 9h00 – 9h15 là giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO)
  • Đợt 2: Từ 9h15 – 11h30 là giao dịch khớp lệnh liên tục đợt 1
  • Nghỉ giữa giờ từ 11h30 – 13h
  • Đợt 3: Từ 13h – 14h30 là giao dịch khớp lệnh liên tục đợt 2
  • Đợt 4: Từ 14h30 – 14h45 là giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC)

Giao dịch thỏa thuận: 9h – 11h30, 13h – 15h (Cổ phiếu + trái phiếu)

Nguồn tin:

Cách xem bảng giá chứng khoán trực tuyến hose

Chứng chỉ chứng khoán học ở TPHCM do UBCK Trung tâm NCKH và ĐT Chứng khoán có thời hạn bao lâu ?

Cách xem và đọc hiểu – Bảng giá chứng khoán ACBS như thế nào?

depkhoe.vn Tổng hợp