Tài chính cá nhân là gì?

Cái khái niệm này chắc chắn các bạn đã được nghe nhắc khá nhiều rồi. Những để giúp các bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa này mời các bạn tham khảo qua bài giải đáp bên dưới đây nhé.

Tài chính cá nhân là gì?

Nói một cách dễ hiểu thôi tài chính cá nhận chính là việc quản lý tài chính của mỗi cá nhân trong gia đình thực hiện để lập ngân sách. khi lập ngân sách tài chính cá nhân mỗi thành viên cần thống kê nguồn thu nhập của mình ít nhất là trong 1 tháng và nhiều nhất có thể là 6 tháng đến 1 năm.

Tết kiệm và chi tiêu các nguồn tiền mặt theo thời gian, có tính đến các rủi ro tài chính và các sự kiện trong tương lai.Khi lập kế hoạch tài chính cá nhân, cá nhân sẽ xem xét sự phù hợp với nhu cầu của mình về một loạt các sản phẩm ngân hàng (tài khoản tiết kiệm, vãng lai, thẻ tín dụng và các khoản cho vay tiêu dùng) hoặc đầu tư cá nhân (thị trường chứng khoán, trái phiếu, quỹ tương hỗ) và bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ,bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn) hoặc tham gia và giám sát các kế hoạch hưu trí, trợ cấp an sinh xã hội, và quản lý thuế thu nhập.

Tài chính cá nhân là gì?

Quá trình lên kế hoạch tài chính cá nhân

Yếu tố chính của tài chính cá nhân là lập kế hoạch tài chính, đó là một quá trình năng động đòi hỏi giám sát thường xuyên và đánh giá lại. Nói chung, nó bao gồm 5 bước:

  1. Đánh giá: Tình hình tài chính của một cá nhân được đánh giá bằng cách biên soạn các bản báo cáo tài chính đơn giản bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Bảng cân đối kế toán cá nhân liệt kê các giá trị của tài sản cá nhân (ví dụ: ô tô, nhà ở, quần áo, cổ phiếu, tài khoản ngân hàng) cùng với nợ cá nhân (ví dụ: nợ thẻ tín dụng, khoản vay ngân hàng, thế chấp). Bản kê khai thu nhập cá nhân liệt kê thu nhập cá nhân và chi phí.
  2. Thiết lập mục tiêu: Có nhiều mục tiêu phổ biến, bao gồm cả sự kết hợp các mục tiêu ngắn và dài hạn. Ví dụ, mục tiêu dài hạn là “nghỉ hưu ở tuổi 65 với giá trị ròng cá nhân là $ 1,000,000”, trong khi mục tiêu ngắn hạn là “tiết kiệm cho máy tính mới trong tháng tới”. Thiết lập các mục tiêu tài chính giúp định hướng kế hoạch tài chính. Thiết lập mục tiêu được thực hiện với mục đích đáp ứng các yêu cầu tài chính cụ thể.
  3. Lập kế hoạch: Kế hoạch tài chính chi tiết làm thế nào để hoàn thành các mục tiêu. Nó có thể bao gồm, ví dụ, giảm các chi phí không cần thiết, tăng thu nhập từ việc làm hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán.
  4. Thực hiện: Thực hiện một kế hoạch tài chính thường đòi hỏi kỷ luật và sự kiên trì. Nhiều người nhận được sự trợ giúp từ các chuyên gia nhưkế toán, người lập kế hoạch tài chính, cố vấn đầu tư và luật sư.
  5. Giám sát và đánh giá lại: Theo thời gian, kế hoạch tài chính là theo dõi có thể điều chỉnh hoặc đánh giá lại.

Việc lập tài chính cá nhân thật sự là không quá khó khăn với mỗi gia đình. Chỉ cần thống kệ lại thu nhập mỗi tháng của từng thành viên rồi lên kế hoạch vậy là xong. Việc này cũng giúp ích rất nhiều trong việc quản lý thu nhập và tiết kiệt cho gia đình bạn