Tham khảo đề thi thử môn Anh văn THPT quốc gia 2019 của sở GD Bắc Ninh

Sở giáo dục Bắc Ninh mới đây đã tổ chức kì thi thử THPT 2019 cho học sinh khối lớp 12 trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động chuẩn bị cần thiết trước khi các em thí sinh bước vào kì thi chính thức năm nay.

Tham khảo đề thi thử môn Anh văn THPT quốc gia 2019  của sở GD Bắc Ninh

Đề thi thử môn Tiếng Anh của Sở GD Bắc Ninh năm 2019 - Trang 1
Đề thi thử môn Tiếng Anh của Sở GD Bắc Ninh năm 2019 – Trang 1
Đề thi thử môn Tiếng Anh của Sở GD Bắc Ninh năm 2019 - Trang 2
Đề thi thử môn Tiếng Anh của Sở GD Bắc Ninh năm 2019 – Trang 2
Đề thi thử môn Tiếng Anh của Sở GD Bắc Ninh năm 2019 - Trang 3
Đề thi thử môn Tiếng Anh của Sở GD Bắc Ninh năm 2019 – Trang 3
Đề thi thử môn Tiếng Anh của Sở GD Bắc Ninh năm 2019 - Trang 4
Đề thi thử môn Tiếng Anh của Sở GD Bắc Ninh năm 2019 – Trang 4