Tỷ giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay sang USD và VNĐ

Tỷ giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay

Do những thủ tục rườm rà của ngân hàng như vậy nên thị trường chợ đen hoạt động khá nhộn nhịp. Bạn có thể đến các tiệm vàng lớn là có thể chuyển đổi được hai đồng tiền này rồi. Khi đến những địa chỉ này bạn chỉ cần mất rất ít thời gian là có thể đổi được tiền.

Tuy nhiên khi đổi tiền theo hình thức này thì rủi ro cũng cao hơn ngân hàng. Bạn khó có thể theo dõi tỷ giá nhân dân tệ chợ đen hôm nay là bao nhiêu bởi nó thay đổi khá thất thường. Cùng với chất lượng tiền bạn cũng khó có thể kiểm chứng chính xác.

Chúng tôi là đơn vị chuyển tiền uy tín với mục tiêu làm hài lòng khách hàng. Vì thế chất lượng dịch vụ là điều mà chúng tôi quan tâm nhất. Bạn sẽ không phải lo lắng với tốc độ chuyển tiền và phí dịch vụ khi đến với chúng tôi.

  • Theo tỷ giá 3350 thì 1 nhân dân tệ = 3,350 VNĐ
    Tức là một nhân dân tệ đổi được giá là ba nghìn ba trăm năm mươi việt nam đồng.
  • Nếu chúng ta đổi từ tiền việt sang tiền nhân dân tệ thì sử dụng tỷ giá bán ra là 3400
    Tức là 3,400 VNĐ = 1 nhân dân tệ
    Ba nghìn bốn trăm đồng bằng 1 đồng nhân dân tệ.

Tỷ giá đồng nhân dân tệ tại ngân hàng

Biểu đồ tỷ giá nhân dân tệ

Các mệnh giá tiền Trung Quốc

99 nhân dân tệ bằng bao nhiều tiền việt nam
Đổi 99 nhân dân tệ sang tiền Việt theo tỷ giá mua vào 3350 thì
99 nhân dân tệ x 3,350 = 331,650 VNĐ
99 nhân dân tệ bằng ba trăm ba mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi đồng.
Đổi tiền Việt sang 99 nhân dân tệ Trung Quốc thì theo tỷ giá bán ra 3400 thì
99 nhân dân tệ x 3,400 = 336,600 Việt Nam Đồng
Ba trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm đồng bằng 99 nhân dân tệ

100 nhân dân tệ trung quốc bằng bao nhiều tiền việt nam đồng
Đổi một trăm nhân dân tệ sang tiền Việt theo tỷ giá mua vào 3350 thì
100 nhân dân tệ x 3,350 = 335,000 VNĐ
Một trăm nhân dân tệ bằng ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng.
Đổi tiền Việt sang 100 nhân dân tệ Trung Quốc thì theo tỷ giá bán ra 3400 thì
100 nhân dân tệ x 3,400 = 340,000 Việt Nam Đồng
Ba trăm bốn mươi nghìn đồng bằng một trăm nhân dân tệ

400 nhân dân tệ bằng bao nhiều tiền việt nam
Đổi 400 nhân dân tệ sang tiền Việt theo tỷ giá mua vào 3350 thì
400 nhân dân tệ x 3,350 = 1,340,000 VNĐ
400 nhân dân tệ bằng một triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng.
Đổi tiền Việt sang 400 nhân dân tệ Trung Quốc thì theo tỷ giá bán ra 3400 thì
400 nhân dân tệ x 3,400 = 1,360,000 Việt Nam Đồng
Một triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng bằng 400 nhân dân tệ

600 nhân dân tệ bằng bao nhiều tiền việt nam
Đổi 600 nhân dân tệ sang tiền Việt theo tỷ giá mua vào 3350 thì
600 nhân dân tệ x 3,350 = 2,010,000 VNĐ
600 nhân dân tệ bằng hai triệu không trăm mười nghìn đồng.
Đổi tiền Việt sang 600 nhân dân tệ Trung Quốc thì theo tỷ giá bán ra 3400 thì
600 nhân dân tệ x 3,400 = 2,040,000 Việt Nam Đồng
Hai triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng bằng 600 nhân dân tệ

1000 nhân dân tệ đổi ra bằng bao nhiều tiền việt nam
Đổi 1000 nhân dân tệ sang tiền Việt theo tỷ giá mua vào 3350 thì
1000 nhân dân tệ x 3,350 = 3,350,000 VNĐ
1000 nhân dân tệ bằng ba triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn đồng.
Đổi tiền Việt sang 1000 nhân dân tệ Trung Quốc thì theo tỷ giá bán ra 3400 thì
1000 nhân dân tệ x 3,400 = 3,400,000 Việt Nam Đồng
Ba triệu bốn trăm nghìn đồng bằng 1000 nhân dân tệ

2000 nhân dân tệ đổi ra bằng bao nhiều tiền việt nam
Đổi 2000 nhân dân tệ sang tiền Việt theo tỷ giá mua vào 3350 thì
2000 nhân dân tệ x 3,350 = 6,700,000 VNĐ
2000 nhân dân tệ bằng sáu triệu bảy trăm nghìn đồng.
Đổi tiền Việt sang 2000 nhân dân tệ Trung Quốc thì theo tỷ giá bán ra 3400 thì
2000 nhân dân tệ x 3,400 = 6,800,000 Việt Nam Đồng
Sáu triệu tám trăm nghìn đồng bằng 2000 nhân dân tệ

3000 nhân dân tệ bằng bao nhiều tiền việt nam
Đổi 3000 nhân dân tệ sang tiền Việt theo tỷ giá mua vào 3350 thì
3000 nhân dân tệ x 3,350 = 10,050,000 VNĐ
3000 nhân dân tệ bằng mười triệu không trăm năm mươi nghìn đồng.
Đổi tiền Việt sang 3000 nhân dân tệ Trung Quốc thì theo tỷ giá bán ra 3400 thì
3000 nhân dân tệ x 3,400 = 10,200,000 Việt Nam Đồng
Mười triệu hai trăm nghìn đồng bằng 3000 nhân dân tệ

4000 nhân dân tệ bằng bao nhiều tiền việt nam
Đổi 4000 nhân dân tệ sang tiền Việt theo tỷ giá mua vào 3350 thì
4000 nhân dân tệ x 3,350 = 13,400,000 VNĐ
4000 nhân dân tệ bằng mười ba triệu bốn trăm nghìn đồng.
Đổi tiền Việt sang 4000 nhân dân tệ Trung Quốc thì theo tỷ giá bán ra 3400 thì
4000 nhân dân tệ x 3,400 = 13,600,000 Việt Nam Đồng
Mười ba triệu sáu trăm nghìn đồng bằng 4000 nhân dân tệ